Đang truy cập: 14
Trong ngày: 439
Trong tuần: 3306
Lượt truy cập: 1439353

BÁO GIÁ TỔNG HỢP LINH KIỆN MÁY IN

 

Công ty Hải Nguyên kính gửi đến quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ sửa chữa máy in như sau, giá đã bao gồm dịch vụ sửa chữa tận nơi:

  Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá mực, linh kiện mực:

STT

MH

TÊN HÀNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐVT/VNĐ

I) MỰC NẠP LASER - COLOUR LASER

1

MNP

Mực nạp:
HP-CANON
 ( PREMIUM )

Hp      1100-1200-1300-11020-1160-
1320-P2014-P2015-520
0…

Canon : 800-810-1120-1210-3300-3500…

      80,000

1

MNSP

mực nạp:
HP-CANON
 (SUPER PREMIUM )
NEW

Hp      1100-1200-1300-11020-1160-
1320-P2014-P2015-520
0…

Canon : 800-810-1120-1210-3300-3500…
(CHUYÊN DÙNG SX  CARTRIDGE )

      100,000

2

MNV35A

   mực nạp:
HP35A-36A

HpP1005-P1006-1505-1522F 
1060DN-1102W-1212NF

Canon 3000-300B-3050…

      80,000

3

MNV1610

 mực nạp:
SAMSUNG XEROX 
LEXMARK EPSON

Samsung  1610-1640-1710-4521F …
Xerox      :3110-3210-3121-PE220..
Lexmark : E 120-230-342-323.
Epson      : 5900,6100,6200,6200L

      110,000

4

MNV2025

 mực nạp:
BROTHER
XEROX

Brother : 2140-2024-2070-7220-5240 …
Xerox  : A 203-204

      120,000

5

MNV2600K

mực nạp: COLOUR LASER 2600

Hp       1600-2600-2605
Canon :  5000-5100
MADE IN KOREA

    300,000

6

MNV1215K

mực nạp: COLOUR LASER CP1215

Hp       :1215-1515-1518
Canon : 5050
MADE IN KOREA

    250,000

7

MNV2600U

mực nạp: COLOUR LASER 2600

Hp       :1215-1515-1518
Canon : 5051
MADE IN USA

    300,000

8

MNV1215U

mực nạp: COLOUR LASER CP1215

Hp       :1215-1515-1518
Canon : 5052
MADE IN USA

    300,000

II) DRUM  HP-CANON  ( TRỐNG HÌNH )                                      

1

DR12DUC

Drum 12A DUC

Hp        : Laser Jet 1010-1015-1018-1020-3050 …
Canon  : 2900-3000…

 

120,OOO

2

DR49DUC

Drum 49A DUC

Hp       : Laser Jet 1160-1320
Canon : Lbp  3300

 

120,000

 

3

DR35DOC

Drum 35A DUC

Hp        : Laser Jet 1005-1006-1522MF…
1060DN-1102W-1212NF
Canon  : Lbp 3000-3000B-3050…

 

120,000

4

DR92ALP

Drum 92A ALP

Hp        : Laser Jet 5L-6L-1100-1100A
Canon  :Lbp 800-810-1120…

 

120,000

 

5

DR15DUC

Drum 15A DUC

Hp        : Laser Jet 1000-1200-1300-1150
Canon  : Lbp 1210-3200-3200I

 

120,000

6

DR05

Drum 05A alp

Hp :  Laser Jet P2035d-2055D

150,000

7

DR11A

DRUM 11A

Hp :  Laser Jet 2410-2420-2430
P3015

220,000

8

DR10

DRUM 10A

Hp :  Laser Jet 2300-2300L

200,000

9

DR96

DRUM 96A

Hp :  Laser Jet 2100-2100L

220,000

10

DR38

Drum 38A/ 42A

Hp: Laser 4200-4250-43000

200,000

11

DR29

Drum 29X

Hp: Laser 5000-5100

   300,000

12

DR16

Drum 16A

HP : Laser 5200
Canon : LBP 3500

250,000

13

DR64

Drum 64A

Hp: Laser 4015

    350,000

14

DR65

Drum EP65

Canon:  Lbp 2000

370,000

III) DRUM  COLOUR LASER:  HP-CANON -XEROX   ( TRỐNG HÌNH)                                    

1

DR1215

Drum CP1215

HP : Color Laser CP 1215-1515-1518
Canon : LBP 5050

    250,000

2

DR2600

Drum 2600

HP : Color Laser 1600-2600-2605
Canon : LBP 5000-5100

300,000

3

DR525

Drum 525

XEROX : 525

700,000

IV) DRUM  BROTHER -XEROX -EPSON -LEXMARK ( TRỐNG HÌNH)

1

DR120

Drum E120

Lexmark: E120…

200,000

2

DR3110

Drum 3110

Xerox: phaser 3110-3120 …

,000

3

DR2025

Drum 2025

Brother: 2040-2070-2140-7220-7420
Xerox : A 203-204

250.000

4

DR6200

Drum 6200

Epson: 5900-6100-6200 …

300,000

5

DR2500

Drum 2500

Epson: 9100-N2500 …

350,000

V) DRUM  SAMSUNG - PANASONIC  ( TRỐNG HÌNH)

1

DR1610

Drum SS1610

Samsung  : 1610-1640--4521F …
Xerox: PE220 …

180,000

2

DR1710

Drum SS1710

Samsung: 1710-Scx4200-Scx4300…
Xerox : 3210-120-3121
Lexmark : x215

      180,000

3

DR84

Drum 84E

Panasonic :  512-602-612-542 …

250,000

4

DR89

Drum 89E

Panasonic :  402-602 ..

    250,000

5

DR78

Drum 78E

Panasonic  : 501-502-503-523….

    250,000

6

DR86

Drum 86E

Panasonic : 882-802-812 ..

250,000

VI) GẠT MỰC HP-CANON

1

GL92

Gạt lớn:          92A/ 15A/ 49A

Hp      1100-1200-1300-1160-
1320-P2014-P2015..

Canon : 800-810-1120-1210-3300…

50,000

2

GN92

Gạt nhỏ: 92A/ 06A

Hp      : 5L-6L-1100-1100A 
Canon : 800-810-1120-FX3

50,000

3

GL12

Gạt lớn: 12A/ 303

Hp        : Laser Jet 1010-1015-1018-1020-3050 …
Canon  : 2900-3000…

50,000

4

GN12

Gạt nhỏ: 12A303

Hp        : Laser Jet 1010-1015-1018-1020-3050 -1200-1300-1150-11601-1320
Canon  : 1210-3200-33002900-3000…

50,000

5

GN05

Gaït nhoû: 05A

Hp :  Laser Jet P2035d-2055D

50,000

6

GL05

Gaït lôùn: 05A

Hp :  Laser Jet P2035d-2055D

50,000

7

GN15

Gạtnhỏ:

15A/13A/24A

Hp      1000-1200-1300-1150
Canon : 1210-3300-3200…

50,000

8

GL35

Gạt lớn:  35A/312

Hp        : Laser Jet 1005-1006-1522MF…
1060DN-1102W-1212NF
Canon  : Lbp 3000-3000B-3050…

50,000

9

GN35

Gạt nhỏ:35A/312

Hp        : Laser Jet 1005-1006-1522MF…
1060DN-1102W-1212NF
Canon  : Lbp 3000-3000B-3050…

      50,000

10

GL16A

Gaït lớn:16A/309

HP : Laser 5200
Canon : LBP 3500

100,000

11

GN16

Gạt nhỏ:        16A/ 309

HP : Laser 5200
Canon : LBP 3500

100,000

12

GN29

Gạt nhở: 29X

Hp: Laser 5000-5100

130,000

13

GL29

Gạt lớn: 29X

Hp: Laser 5000-5100

130,000

14

GL11

Gạt lớn: 11A

Hp :  Laser Jet 2410-2420-2430
P3015

70,000

15

GN11

Gạt nhỏ: 11A

Hp :  Laser Jet 2410-2420-2430
P3015

70,000

16

GL10

Gạt lớn: 10A

Hp :  Laser Jet 2300-2300L

70,000

17

GL10

Gạt lớn: 10A

Hp :  Laser Jet 2300-2300L

70,000

18

GL96

Gạt lớn: 96A

Hp :  Laser Jet 2100-2100L

70,000

19

GN96

Gạt lớn: 96A

Hp :  Laser Jet 2100-2100L

70,000

20

GL65

Gạt lớn: EP65

Hp :  Laser Jet 2100-2100L

100,000

21

GN65

Gạt nhỏ: EP65

Hp :  Laser Jet 2100-2100L

100,000

22

GL64

Gạt lớn: 64A

Hp: Laser 4015

100,000

23

GN64

Gạt nhỏ: 64A

Hp: Laser 4015

130,000

VII) GẠT MỰC SAMSUNG-XERPX-EPSON -LEXMARK

1

GT1610

Gạt thiếc: SS1610

Samsung  : 1610-1640--4521F …
Xerox: PE220 …

70,000

2

GT1710

Gạt thiếc: SS1710

Samsung: 1710-Scx4200-Scx4300…
Xerox : 3210-120-3121
Lexmark : x215

70,000

3

GCS1610

Gạt cao su: SS1610

Samsung  : 1610-1640--4521F …
Xerox: PE220 …

100,000

4

GCS1710

Gaït cao su: SS1710

Samsung: 1710-Scx4200-Scx4300…
Xerox : 3210-120-3121
Lexmark : x215

70,000

5

GT3110

Gạt thiếc: 3110

Xerox phaser:  3110-3120 

70,000

6

GT6200

Gạt thiếc: Epson 6200

Epson: 5900-6100-6200 …

150,000

7

GL2500

Gạt nhỏ: 2500

Epson: 9100-N2500 …

,000

8

GN2500

Gạt nhỏ: 2500

Epson: 9100-N2500 …

,000

9

GL120

Gạt lớn: E120

Lexmark: E120…

100,000

10

GN120

Gạt nhỏ: E120

Lexmark: E120…

100.000

VIII) TRỤC SẠC HP-CANON -LEXMARK-PANASONIC

1

S12

Trục sạc: 12A/ 15A/ 49A/ 92A

Hp      1100-1200-1300-11020-1160-
1320-P2014-P2015-520
0…

Canon : 800-810-1120-1210-3300-3500…

50,000

2

S35

Trục sạc: 35A

Hp        : Laser Jet 1005-1006-1522MF...
Canon  :
 Lbp 3000-3000B-3050…

50,000

3

S64

Trục sạc: 64A

Hp: Laser 4015

,000

4

S84

Trục sạc: 84A

Panasonic :  512-602-612-542 …

,000

5

S120

Trục sạc: E120

Lexmark: E120…

,000

IX) TRỤC TỪ HP-CANON -LEXMARK-PANASONIC

1

T12

Trục từ: 12A

Hp        : Laser Jet 1010-1015-1018-1020-3050 …
Canon  : 2900-3000…

100,000

2

T15

Trục từ: 15A/ 92A

Hp      1000-1200-1300-1150
Canon : 1210-3300-3200…

100,000

3

T49

Trục từ: 49A

Hp       : Laser Jet 1160-1320
Canon : Lbp  3300

100,000

4

T35

Trục từ: 35A

Hp        : Laser Jet 1005-1006-1522MF...
Canon  : Lbp 3000-3000B-3050…

70,000

5

T16

Trục từ: 16A

HP : Laser 5200
Canon : LBP 3500

150,000

6

T05

Trục từ: 05A

Hp :  Laser Jet P2035d-2055D

70,000

7

T120

Trục từ: E120

Lexmark: E120…

150,000

XIII) BAO LỤA ( VỎ LÔ SẤY )

1

BL1100

Bao lụa: 1100

Hp        : Laser Jet 5L-6L-1100-1100A
Canon  : Lbp 800-810-1120…

200,000

2

BL1200

Bao llụa: 1200

Hp      1200-1300-11020-1160-
1320-P2014-P2015...

Canon : 1210-3200-3300

200,000

3

BL2400

Bao lụa: 2400

Hp: Laser : 2300-2300L-2410
2420-24304200-4250-43000

300,000

4

BL5000

Bao lụa: 5000

HP : Laser 5200-5000-5100
Canon : LBP 3500

300,000

XIV)RULO ( TRỤC ÉP DƯỚI)

1

R1100

Rulo: 1100

Hp        : Laser Jet 1100-1100A
Canon  :Lbp 800-810-1120…

150,000

2

R1200

Rulo: 1200

Hp      : 1200-1300-1150
Canon : 1210-3200

150,000

3

R1160

Rulo: 1160

Hp      : 1160-1320-P2014-P2015...
Canon : 3300

200,000

4

R1010

Rulo: 1010

Hp        : Laser Jet 1010-1015-1018-1020
Canon  : 2900-3000…

200,000

5

R5000

Rulo: 5000

HP : Laser 5000-5100

300,000

6

R5200

Rulo: 5200

HP : Laser 5200
Canon : LBP 3500

300,000

7

R1022

Rulo: 1022

HP : Laser 1022-3050

200,000

8

R1005

Rulo: 1005

Hp        : Laser Jet 1005-1006-1522MF...
Canon  : Lbp 3000-3000B-3050…

200,000

XV) THANH NHIỆT

1

TN1010

Thanh nhiệt: 1010

Hp        : Laser Jet 1010-1015-1018-1020
Canon  : 2900-3000…

0,000

2

TN1200

TThanh nhiệt: 1000

Hp      1000-1200-1300-1150
Canon : 1210-3200

00,000

3

TN1005

Thanh nhiệt: 1005

Hp        : Laser Jet 1005-1006-1522MF...
Canon  : Lbp 3000-3000B-3050…

00,000

4

TN1160

Thanh nhiệt: 1160

Hp      1160-1320-P2014-P2015...
Canon : 3300

0,000

XVI )  QUẢ ĐÀO LẤY GIẤY

1

Q1160

Quả đào: 1160

Hp      1160-1320-P2014-P2015...
Canon : 3300

100,000

2

Q1200

Quả đào: 1200

Hp      1200-1300-1150
Canon : 1210-3200

100,000

3

Q1010

Quả đào: 1010

Hp        : Laser Jet 1010-1015-1018-1020
Canon  : 2900-3000…

100,000

4

Q1610

Quả đào: 1610

Samsung  : 1610-1640--4521F …
Xerox: PE220 …

100,000

5

Q1100

Quả đào:: 1100

Hp        :  Laser Jet 1100-1100A
Canon  :
  Lbp 800-810-1120…

90,000

6

Q1710

Quả đào:: 1710

Samsung: 1710-1540
Xerox : 3210-120-3121
Lexmark : x215

120,000

XVIII) FILM FAX - GIẤY FAX NHIỆT  (Ñôn vò tính: Cuoän)

1

FF57

Filmfax 57E

Panasonic  :134-136-701..

100.000

2

FF52

Filmfax 52X

Panasonic  :  206-218…

100,000

3

FF54

Filmfax 54E

Panasonic  :141-142-143-241-238 …….

100,000

4

FF136

Filmfax 136A

Panasonic  : 1010-1016-280-
250-230-258-278….

100.000

5

FF177

Filmfax TR177

Canon : TR177

150,000

6

FF202

Filmfax SF202

Brother : 1011-1020-1030-1170-1270…

150,000

7

FF402

Filmfax SF402

 

150,000

8

FF6CR

Filmfax 06CR

 

150,000

9

FF15CR

Filmfax 15CR

 

150,000

10

FN

Giấy fax nhiệt

 

50,000

XX)  CỤM DRUM PANASONIC - BROTHER ( CARTRIDGE DRUM )

1

CD84

Cụm drum 84

Panasonic : 512-602-612-542..

    1,200,000

2

CD89

Cụm drum 89

Panasonic : 402-602 ..

1,620,000

3

CD2025

Cụm drum TN2025

Brother: 2040-2070-2140-7220-7420
Xerox : A 203-204

650,000

XXI) RUYBANG UMAX (Dùng cho máy  Epson)

1

RB2180

Ruybang LQ2170/ 2180

Epson Lq : 2080-2180-2070…

     80,000

2

RB300

Ruybang LQ300

Epson Lq : 300-300+-3000+ii

     80,000

3

R680

Ruybang LQ680

Epson Lq : 680

      100,000

XXII) Mực PHOTOCOPY

1

MP1230D

 Mực1230D

Ricoh :  Aficio Mp - 1500 / 1600le 
 2000le. Aficio 1015 / 1018 / 2015 / 2016 / 2018 / 2020.

    600,000

2

MP1220D

 Mực 1220D

Ricoh : Aficio 2015/2018 Dsm 615/618/618d ...

    600,000

3

MP450

 Mực450I

Ricoh:  5632,5840,583,5640,4027,5035

    600,000

4

MP2220D

 Mực220D

Ricoh :  Aficio 1022/1027
1032/2022/2027/2032

    600,000

XXIV)  FORMATTER ( BOARD TÍN HIỆU )

1

F1020

Formatter 1020

Hp        : Laser Jet 1015-1018-1020

    900,000

2

F2900

Formatter 2900

Canon     : LBP 2900

    1,450,000

3

F2015

Formatter P2015

Hp        : Laser Jet P2014-2015

 CALL

4

F1160

Formatter 1160

Hp        : Laser Jet 1160-1320

 CALL

XXIII)  CHÍP HỘP MỰC

1

C49

Chíp: 49A/ 11A

HP : 1160-1320-2420-2440 
Canon : 3300

50,000

2

C53

Chíp: 53A

HP : P2014-2015

      50,000

3

C51

Chíp: 51A

Hp : P3005

      100,000

4

C35

Chíp: 35A/ 36A

Hp        : Laser Jet 1005-1006-1522MF...
Canon  : Lbp 3000-3000B-3050…

      150,000

5

C16

Chíp: 16A/ 309

HP : Laser 5200
Canon : LBP 3500

      100,000

6

CE230

Chíp:E230

Lexmark: E120…

      100,000

7

C2600

Chíp: 2600

HP : Color Laser 1600-2600-2605
Canon : LBP 5000-5100

      50,000

8

C1515

Chíp: CP1215

HP : Color Laser CP 1215-1515-1518
Canon : LBP 5050

      50,000

9

C120

Chíp: E120

Lexmark: E120…

      100,000

10

C4200

Chíp: SS4200

Samsung : scx 4200

      150,000

11

C2500

Chíp:         Epson 2500

Epson: 9100-N2500 …

,000

12

C05

Chíp: 05A

Hp :  Laser Jet P2035d-2055D

      50,000

13

C2025

Chíp: 2025

Hp : 2025

      50,000

14

C202

Chíp: PE220

Xerox: PE 220

      100,000

15

C6200

Chíp:         Epson 6200

Epson : 6200

      ,000

16

C64

Chíp: 64A

Hp : 4015

      ,000

17

CG49

Chíp giaû: 49A

HP : 1160-1320-2420-2440 
Canon : 3300

      50,000

18

CG35

Chíp : 35A

Hp        : Laser Jet 1005-1006-1522MF...
Canon  : Lbp 3000-3000B-3050…

        50,000

19

C55

Chíp: 55A

Hp        : Laser Jet P3015

85,000

20

C78

Chíp: 78A

Hp        : 1606DN

50,000

21

C85

Chíp : 85A

Hp        : Laser Jet  P3015

50,000

        

GIÁ HỘP MỰC MỚI

GIÁ NẠP MỰC MÁY IN 

Giá trên đã bao gồm phí sửa chữa.

Bảo hành theo chính hảng

giá trên có thể thay đỏi mà không báo trước

giá trên chưa bao gồm VAT

mọi chi tiết vui lòng liên hệ phòng kinh doanh 0973 450 927 (A. Hiền)


Liên hệ với chúng tôi

Công ty TNHH TM &DV CÔNG NGHỆ AN NHIÊN
Điện thoại: 097.345.09.27 - 0938.432.641

Email: info@annhienco.com

Toàn thể công ty chúng tôi rất hân hạnh phục vụ quý khách. Chúc quý khách một ngày làm việc vui vẻ.

 

 

                   CÔNG TY TNHH TM &DV CÔNG NGHỆ AN NHIÊN                     SỬA MÁY IN            HỘP MỰC         RESET MÁY IN             BƠM MỰC 

 
  • TRỤ SỞ: 160/3 Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1 TP.HCM
  • CHI NHÁNH:  49/1E đường số 7, KP5, P.Linh Tây, Tp.Thủ Đức,
  • Hotline-ZaLo: 0973 450 927- 0938 432 641

Sửa máy fax

Sủa máy in Canon

Sửa hộp mực

Sửa máy in đa năng

Sửa máy tính

Hộp mực hp

Hộp mực Canon

Hộp mực Samsung

Hộp mực hp Brother

Hộp mực Panasonic

Reset máy in Brother

Reset máy in Epson

Hộp mực LEXMARK

Bơm mực máy in LEXMARK

Reset máy in Samsung

Bơm mực máy in HP

Bơm mực máy in Canon

Bơm mực máy in Brother

Bơm mực máy in Panasonic

 Sửa máy in Hp

Từ khóa
Danh mục